Hotline:04.3936.4838
Khách hàng cá nhân
Khách hàng Doanh nghiệp
Lãi suất
Kỳ hạn

VND

(%năm)

USD

(%năm)

Không kỳ hạn 3.0 0.5
1 tháng 9.00 2.0
2 tháng 9.00 2.0
3 tháng 9.00 2.0
6 tháng 9.00 2.0
9 tháng 9.00 2.0
12 tháng 9.00 2.0
18 tháng 10.0 2.0
24 tháng 10.0 2.0
36 tháng 10.0 2.0
60 tháng 10.0 2.0
Xem chi tiết...
Tỷ Giá

Ngày cập nhật: 28/05/2012

Phiên1: 8h00'

Tên Mua Bán
USD 20.820 20.880
EUR 25.871 26.247
JPY 260 264.19
GBP 32.336 32.850
AUD 20.064 20.376
SGD 16.146 16.388
HKD 2.658 2.703
CAD 20.105 20.417

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đông Hà Nội

23B Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại: 04.3936.4838; Fax: 04.3936.4929